THẬP NHẤT PHONG HOTEL

Địa điểm: Tp.Cao Lãnh- Đồng Tháp

Mô tả: 13 tầng

Tình trạng: Đang thi công