CROWN HOTEL NHA TRANG

Địa điểm:  An Viên- Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả: 5 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Đã hoàn thiện