HẢI LONG HOTEL 3

Địa điểm: Tp. Vũng Tàu

Mô tả: 7 tầng ( 2.525m2)

Tình trạng: Đã hoàn thiện