NHÀ Ở CA SỸ TRỌNG TẤN

Chủ đầu tư : Anh Vũ Trọng Tấn

Địa điểm : Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội

Mô tả : 7 tầng x 300m2, nhịp 10m

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX