BIỆT THỰ GIA ĐÌNH ANH ĐIỀN YÊN BÁI

Chủ đầu tư : Anh Trần Văn Điền

Địa điểm : Khu đô thị mới Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Mô tả : 5 tầng x 200m2, nhịp 8m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX