NHÀ Ở ANH HINH

Chủ đầu tư: Anh Hinh

Địa chỉ: Hưng Đông – Vinh – Nghệ An

Diện tích: 3x120m2. nhịp 7m

Loại hộp: H14

Tình trạng: đã hoàn thành

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công