BIỆT THỰ ANH NGUYỄN ĐÌNH VIỆT

Chủ đầu tư : Anh Nguyễn Đình Việt

Địa điểm : Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Mô tả : 7 tầng x 200m2

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX