NHÀ ANH TRUNG

Chủ đầu tư: Anh Trung

Địa chỉ: phường Bến Thủy – TP. Vinh – Nghệ An

Diện tích: 5x120m2 – Nhịp: 7m

Loại hộp: H14

Tình trạng: đã hoàn thành

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX.