BIỆT THỰ ANH MINH

Chủ đầu tư: Anh Minh

Địa điểm: Hồng Lĩnh  – Hà Tĩnh

Mô tả: 3 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thành

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX