BIỆT THỰ A HIỀN HÀ GIANG

Chủ đầu tư : Anh Trần Văn Hiền

Địa điểm : Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Mô tả : 5 tầng x 200m2, nhịp 7m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX