KHÁCH SẠN LIÊN TRÌ – BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Khách sạn Liên Trì

Địa điểm  :  Quận Ba Đình, Hà Nội

Mô tả : 8 tầng x 300m2, nhịp 11m

Tình trạng : Đã hoàn thiện xong

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế, và chuyển giải pháp công nghệ sàn phẳng TBox