ARIYANA SMART CONDOTEL

Địa điểm: 18 Trần Hưng Đạo- Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả: 28 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thiện