KĐT QUANG MINH – THỦY NGUYÊN – HẢI PHÒNG

Địa điểm: Thủy Nguyên – Hải Phòng

Tư vấn kiến trúc: Xây dựng Hải Thành

Mô tả: 140 căn x 3 tầng , diện tích sàn 52000 m2

Tình trạng: Đã hoàn thành

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công