GREEN FIELD

Địa điểm: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 26 tầng

Tiến độ: Đã hoàn thành