CAO ỐC BÀU SEN – VŨNG TÀU

Địa điểm: Đường Võ Thị Sáu, TP. Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty Xây Dựng và Phát triển Đô thị (UDEC)

Nhà thầu chính: CC14.9

Tiến độ: Đã hoàn thành