THE PEGASUS PLAZA

Địa điểm: Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: TTP Corp

Nhà thầu chính: Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật – Xây Dựng Toàn Thịnh Phát

Tiến độ: Đã hoàn thành