BELLEZA APARTMENT

Địa điểm: Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Sacomreal

Nhà thầu chính: Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4

Tiến độ: Đã hoàn thành