BÌNH DƯƠNG- CHUNG CƯ METRO TOWER

Chủ đầu tư: Kim Oanh Group

Địa điểm: Thị xã Dĩ An- Bình Dương

Mô tả: 20 tầng x 2000m2

Tình trạng: Đang thi công 2019

Nhiệm vụ: Chuyển giao giải pháp sàn ô cờ TBOX