CHUNG CƯ RIVERSIDE QUY NHƠN

Chủ đầu tư:  CAPITALHOUSE( kiến tạo cuộc sống xanh)

Địa điểm: Khu đông, đường Điện Biên Phủ, Q. Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn

Mô tả: 27 tầng x  3000m2

Tình trạng: Đang thi công 2019

Nhiệm vụ: Chuyển giao giải pháp sàn ô cờ TBOX