NHÀ HÀNG TIỆC CƯỜI THIÊN TRANG

Chủ đầu tư : Công ty Thiên Trang

Địa điểm : Thị Xã Cẩm Phả , Quảng Ninh

Mô tả : 3 tầng x 3000m2, nhịp 25m

Tình trạng : Đang thị công

Nhiệm vụ : tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn Tbox