HONDA SÔNG LAM

Chủ đầu tư : Honda Việt Nam

Địa điểm : Đại Lộ Vinh, Cửa Lò, Xã Nghi Phú, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mô tả : 4 tầng x 600m2, nhịp 12m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng Tbox