NGHỆ AN – SHOWROOM HONDA – NHỊP 15M

Địa điểm: Đô Lương, Nghệ An

Mô tả:  5 tầng + 1 hầm, diện tích sàn 3000 m2, nhịp 15m

Tình trạng: Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ:Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX