SIÊU THỊ GỖ TIÊN LÃNG

Chủ đầu tư : Siêu thị gỗ Tiên lãng

Địa điểm : Huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng

Mô tả : 4 tầng x 600m2, nhịp 14m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế va chuyển giao giải pháp công nghệ sàn phẳng Tbox