TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐÔ LƯƠNG

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Đô Lương

Địa điểm : Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

Mô tả : 7 tầng x 370m2, nhịp 11m

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBox