TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀ LINH

Chủ đầu tư : Anh Linh – Chị Hà

Địa điểm : 79, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp.Vinh, Nghệ An

Mô tả :   5 tầng x 420m2, nhịp 11m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBox