WESTERN AUSTRALIAN SCHOOL

Địa điểm: 157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: Diện tích 4.500m2

Tiến độ: Đã hoàn thành