VĂN PHÒNG TRẦN NGUYÊN HÁN

Chủ đầu tư : Chị Liên

Địa điểm : Trần Nguyên Hán, Q.Lê Chân, Hải Phòng

Mô tả : 6 tầng x 220m2, nhịp 7m

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : tư vấn  thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn hộp nhựa