VĂN PHÒNG DƯỢC PHẨM TÂN PHẠM

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Dược phẩm Tân Phạm

Địa điểm : Khu đô thị Thanh Hà Cienco – Kiến  Hưng – Hà Đông – Hà Nội

Mô tả : 6 tầng  x 200m2, nhịp 10m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX