VĂN PHÒNG BIÊN HÒA ĐỒNG NAI – ANH CHÂU

Chủ đầu tư : Anh Trần Văn Châu

Địa điểm : Khu đô thị Biên Hòa – Đồng Nai

Mô tả : Tầng 7 x 250m2, nhịp 9m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX