TRƯỜNG TRUNG CẤP DẠY NGHỀ BÌNH MINH

Chủ đầu tư: Trung trung cấp nghề Bình Minh

Địa điểm: Đồng Hới, Quảng Bình

Mô tả: sàn 4000m2, nhịp 17m và 10.5m

Tình trạng: Đang thi công

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX