TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁC HỌC 3

Địa điểm: KDC Phú Hồng Thịnh 8, P.Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Quy mô dự án: 3 block diện tích ~ 1.800m2

Tiến độ: Đang thi công