TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN

Địa điểm: Tỉnh Hưng Yên

Quy mô dự án: Diện tích 2150 m2

Tiến độ: Đang thi công