TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ DANATOL

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Skid’Smile Cửa Tiền

Địa điểm: KDT Danatol, Phường Vinh Tân, Tp.Vinh, Nghệ An

Mô tả: 4 tầng x 850m2, nhịp 8m

Tình trạng: Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX