TRƯỜNG MẦM NON HOA MỘC LAN

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

Quy mô dự án: Diện tích 1800 m2

Tiến độ: Đang thi công