TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐỒNG- HẢI DƯƠNG

Công trình: Khoa Y Dược Trường Đại Học Thành Đồng

Đđim: Hải Dương

Mô t: 05 tầng

Tình trng: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX