TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG

Địa điểm: Thuận An, Thuận Giao, Bình Dương

Quy mô dự án: Diện tích 2000 m2

Tiến độ: Đã hoàn thành