TÒA NHÀ VĂN PHÒNG QUẬN 2

Địa điểm: 143 Trương Văn Bang, Quận 2, TP. HCM

Quy mô dự án: 06 tầng + 01 hầm Diện tích: 4014m2

Tiến độ: Đã hoàn thành