TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐƯỜNG BƯỞI

Chủ đầu tư : Ông ĐInh Văn Cường

Địa điểm : 376 Đường Bưởi, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Mô tả : 10 tầng x 300m2, nhịp 10

Tình trạng : đã thi công xong

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX