TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ BẮC NINH

Chủ đầu tư : Ông Nguyễn Ngọc Bích

Địa điểm : Đại Đồng – Bắc Ninh

Mô tả : 7 tầng x 600m, nhịp 12m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX