TỔ HỢP VĂN PHÒNG VÀ GIẢI TRÍ – GÒ VẤP

Chủ đầu tư : Anh ĐInh Văn Cường

Địa điểm : Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Mô tả : 7 tầng x 500m2, nhịp 9m

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn hộp nhựa