THE KHAI TOWER

Địa điểm:  Phú Mỹ Hưng- Quận 7- Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả: 20 tầng (16.00m2)

Tình trạng: Đang thi công