THÁI NGUYÊN – KHU ĐÔ THỊ LIỀN KỀ

Địa điểm: 319 Phan Đình Phùng TP. Thái Nguyên

Mô tả: 20 căn x 3 tầng , diện tích sàn 3000 m2, nhịp 5m

Tình trạng: Đang thi công

Nhiệm vụ:Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX