SAIDON PLAZA

Địa điểm: 24 Lê Thánh Tôn- Quận 1- Tp. Hồ Chí Minh

CĐT: Công ty CP Quốc Cường Liên Á

Tình trạng: Đã hoàn thiện