NICE DANCE

Chủ đầu tư : Anh Thắng – Chị Thảo

Địa điểm : Nguyễn Văn Cừ, Tp.Vinh, Nghệ An

Mô tả : 4 tầng x 200m2, nhịp 10m

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX