NHA TRANG- KHÁCH SẠN HAPPY SKY

Chủ đầu tư:  Khách sạn Happy Sky

Địa điểm: Lê Thánh Tông- Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả: 22 tầng x 400m2

Tình trạng: Đã hoàn thiện 2018

Nhiệm vụ: Chuyển giao giải pháp sàn ô cờ TBOX