NHA KHOA VIỆT MỸ

Địa chỉ: 1288 Huỳnh Tấn Phát- quận 7- Tp.Hồ Chí Minh

Diện tích: 1.300m2

Vượt nhịp: 7m

Tiến độ: Đang thi công

Nhiệm vụ: Chuyển giao sàn phẳng TBOX