NGHỆ AN – KHÁCH SẠN AN THÀNH ĐÔ

Địa điểm: Tp. Thanh Hóa

Mô tả: 14 tầng x1200m2

Tình trạng: Đang thi công

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX