KHÁCH SẠN TÂN BÌNH – QUẢNG BÌNH

Địa điểm:Đồng Hới – Quảng Bình

Tư vấn kiến trúc: ADC Hà Nội

Mô tả: 300m2  x 14 tầng , diện tích sàn 5200 m2

Tình trạng: Đã hoàn thành

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công