KHÁCH SẠN SUNQUEEN – KHU VƯỜN ĐÀO – BÃI CHÁY

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phương Hải

Địa điểm: P. Bãi Cháy – Tp. Hạ Long – Quảng Ninh

Tư vấn kiến trúc: Tư vấn Đại Kim

Mô tả: 12 tầng + 1 bán hầm, nhịp 10 m

Tình trạng: Đã hoàn thành năm 2017

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX