KHÁCH SẠN ROYAL – CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Khách sạn RoYal

Địa điểm : Đường Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô tả : 6 tầng x 300m2

Tình trạng : Đã thi công xong

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế, và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBox, công trình đạt chỉ tiêu vượt nhịp lớn 10m